Курс методики навчання авіаційної англійської мови

Курс пропонується викладачам англійської мови для отримання спеціальних знань і методичних умінь, які необхідно мати для викладання англійської мови авіаційним фахівцям. Пропонований курс підготовки є курсом підвищення кваліфікації.

Передбачається, що кандидат на проходження цієї підготовки має базовий рівень методичної компетенції та рівень володіння англійською мовою не нижче С1 за шкалою Ради Європи.

При необхідності пропонований курс може бути розширений з метою забезпечення базового рівня методичної компетенції та потрібного рівня володіння англійською мовою.