КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ЕКЗАМЕНАТОРА/ІНТЕРВЬЮЕРА
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ІКАО

(составленo на базі документа: EANPG48 Report Аpp K – Recommended Qualifications
for interlocutors of tests to meet ICAO language proficiency requirements; paragraph 4.102 refers)


Для того, щоб відповідати вимогам ІКАО до рівня володіння англійською мовою, екзаменатори / інтерв'юери усного іспиту:

1. Повинні продемонструвати досвід проведення тестування в частині усного інтерв'ю.
1.1. Кандидати в екзаменатори / інтерв'юери від педагогічного складу повинні надати документи, що підтверджують рівень володіння англійською мовою. Такими документами можуть бути:

• Університетський диплом філолога за фахом «Викладач англійської мови та літератури» з доданою до нього випискою з залікової книжки, або
• Сертифікат іспиту за міжнародною системою тестування англійської мови (IELTS) - Академічний модуль (середній бал - 7.0 або вище, включаючи мінімальний бал 7.5 по говорінню і аудіювання), або
• Кембриджський сертифікат професійного знання англійської мови (CPE) (рівні A, B, C), або
• Сертифікат володіння англійською мовою на рівні, відповідному загальноєвропейського рівня С2; і т.п.

Вище зазначені або еквівалентні сертифікати / дипломи необхідно супроводжувати відповідним підтвердженням того, що рівень володіння англійською мовою постійно підтримується.
Примітка: Вище зазначені кваліфікації мають відношення тільки до екзаменаторів / інтерв'юерів, чия рідна мова не англійська
1.2 Кандидати в екзаменатори / інтерв'юери від авіадиспетчерського і / або льотного складу повинні володіти англійською мовою на 5 рівні за шкалою ІКАО (поглиблений) і мати документ, що підтверджує даний рівень.
2. Повинні мати досвід викладання авіаційної англійської мови або практичний досвід роботи авіадиспетчером або пілотом.
3. Чи повинні успішно закінчити навчальні курси з методики проведення усного іспиту і тестування з англійської мови стосовно оцінювання результатів за шкалою ІКАО.
4. Повинні проходити щорічно курси підвищення кваліфікації екзаменаторів / інтерв'юерів для підтримки стандартів в застосуванні методик співбесіди.