Англійська для адміністративно-управлінського персоналу

Спеціально для виконання завдань на вашому робочому місці пропонуємо програму мовної підготовки на різних рівнях володіння англійською мовою, в тому числі курс англійської мови професійного спрямування. 

Програма пропонується державним службовцям, співробітникам будь-якого рівня адміністративного управління підприємством/відділом.

Мовна підготовка цих працівників здійснюється у відповідності до вимог Ради Європи щодо володіння англійською мовою на міжнародному ринку праці.